Hvor ofte skal man ta riggsjekk

Intervallene mellom hver riggsjekk avhenger av båtens bruk og påkjenning. En profesjonell riggsjekk bør gjøres minst hvert 5. år. I tillegg bør du selv sjekke riggen jevnlig.Det finnes også endre tilfeller der det er nyttig [...]