Her finner du tips for å enklere kunne rulle ut og inn storseilet på Z-spars rullemast.

Vask og smør skinne og uthalsvogn

Uthalsvogngen som går frem og tilbake på bommen har Torlon kulelager og skal først og fremst være ren, men bør også smøres med Harken One Drop. Harken one drop er den eneste smøringen som fungerer på Torlon kulelager, og det skal ikke brukes noen annen smøring.

Smør kulelager for rullemekanismen.

I topp og bunn av nedre rullemekanisme og toppsvivel sitter det to syrefate lagerbaner. Disse skal smøres med vannfast fett. Her kan man bruke for eksempel vinsjfett.

Fest blokken under bommen med stropp.

Blokka som henger under bommen for rullelina bør festes i en kort stropp. Når seilet rulles inn flyttes inngangen på tauet oppover, med en stropp vil blokka følge tauet og sørge for at tauet får bedre vinkel inn på rullemekanismen.

Bytt uthal og reveline.

Nye og tynne tau glir bedre enn gamle tykke tau. Uthal bør være i dyneema kvalitet for best seilegenskaper, men gjør også at kreftene som brukes ved utrulling går direkte i seilet istedenfor at de går bort i strekk.

Bruk original sjakkel.

I topp og bunn av rullesystemet sitter det spesielle sjakler som er tilpasset systemet. Ved bruk av feil sjakkel, kan dette føre til låsing av systemet slik at rullesystemet ikke virker i det hele tatt.

Original sjakkel for z-spars toppsvivel til rullemast

Sjekk uthalstrinsen.

Uthalstrinsen på enden av bommen er som regel en kulelagret trinse. Dersom denne har vært utsatt for hard belastning kan denne være knust.

Riggtrim.

Rullemaster generelt bør trimmes med lite pre-bend. For mye pre-bend gjør at seilet må rulles i en bue og blir dermed vanskeliger å rulle inn. Også Sparcraft og Selden rullmaster bør trimmes med svakt pre-bend.

Riggtrim.

Rullemaster generelt bør trimmes med lite pre-bend. For mye pre-bend gjør at seilet må rulles i en bue og blir dermed vanskeliger å rulle inn. Også Sparcraft og Selden rullmaster bør trimmes med svakt pre-bend.

Ta bort plast i lysåpningen.

For å gjøre masteprofilet glatt og beskytte seilet er det montert plast i hele masteprofilets lysåpning. Selv om dette gir lite slitasje på seilet kan det også bidra til at seilet blir vanskeligere å rulle inn, spesielt om seilet har spiler. Plasten i lysåpningen kan fjernes, men det er en omfattende jobb å ta bort gammelt lim, i tillegg må profilet glattes med for eksempel slipepapir. Denne jobben anbefaler vi å gjøre med masten nede.

Hvordan stramme opp profilet til en z-spars rullemast?

Er et spørsmål vi får med jevne mellomrom. Profilet i Z-spars rullemaster sitter løst og kan ikke strammes. Det er kun Seldens rullemast som har strammemekanisme som skal strammes.

Dersom du har problemer med støy fra masten når seilet er tatt ut anbefaler vi å kjøpe et lite seil som rulles inn i masten mens storseilet er tatt ut.

Riktig storseil.

Et storseil som etter hvert blir utblåst vil få mer bus og bli vanskeligere å rulle inn over tid.

Ved kjøp av nytt storseil bør man påse at seilet er flatt nok slik at det er smidig å rulle ut og inn.

Spiler i storseilet bør i det lengste unngår, men vi ser at flinke seilmakere klarer å få plass til små spiler.

Forsterkningene til rullestorseil bør være tynnere og mykere enn på tradisjonelle storseil. Dersom forsterkningene i hjørnene er for tykke og stive vil seilet bli vanskelig å rulle inn.

Dersom du har problemer med støy fra masten når seilet er tatt ut anbefaler vi å kjøpe et lite seil som rulles inn i masten mens storseilet er tatt ut.

Sjekk drenering i bunn.

I Z-spars rullemaster har vi sett flere tilfeller av frostsprengning som følge av at det har stått vann i det bakerste kammeret i masten. Å bore et lite hull som gjør at vannet renner ut gjør at dette unngås.

Frostsprengt rullemast Z-spars
Kontakt oss for å utbedre din rullemast