Intervallene mellom hver riggsjekk avhenger av båtens bruk og påkjenning. En profesjonell riggsjekk bør gjøres minst hvert 5. år. I tillegg bør du selv sjekke riggen jevnlig.

Det finnes også endre tilfeller der det er nyttig med riggsjekk.

Hvert 5. år.

Hvert 5. år bør du få en profesjonell rigger til å ta en helhetlig vurdering av riggen på din seilbåt. Et godt trent øye vil kunne oppdage ting du selv ikke legger merke til. Dermed kan mindre feil og mangler utbedres før de blir til større problemer.

2 års kontroll av nye båter og rigger.

Når riggen og båten er ny er det sannsynligvis ikke behov for riggsjekk. Nye båter vil gi etter for strammingen i riggen, og det blir nødvendig med en etter-stramming av riggen. Innen EU er det kun 2 års garanti på rigg og båt, og den norske forhandleren vil kunne føre eventuelle reklamasjoner over på produsent.

Ved båtskade.

Mange båtskader kan ha påvirkning på riggen. Har båten seilt kraftig på grunn kan dette føre til skader på riggen. Lynnedslag kan i noen tilfeller skade riggen, så dersom elektronikk slutter å fungere etter lynnedslag bør også riggen sjekkes for eventuelle skader.

Har bommen blitt skadet etter ufrivillig jobb, kan det også ha påført skader for eksempel ved salingshorn.

Ved lengre seilaser.

Dersom båten skal eller har vært på lengre seilaser bør riggen sjekkes av proffesjonell rigger. Under lengre havseilaser som går over flere dager bør også riggen inspiseres underveis.

Påvirkning fra elektrisitet.

Riggen kan ved noen tilfeller fungere som en anode. Har det vært problemer med det elektriske anlegget i båten eller i havnen kan riggen ha endt opp som en offer anode for krypstrøm.

Ved kjøp og salg av seilbåt.

Som kjøper av seilbåt bør du sørge for at riggen blir sjekket før overtagelse / endelig kontrakt. Ved alvorlige feil og mangler kan kostnadene ved reparasjon føre til konflikt mellom kjøper og selger. Kostnadene ved en riggsjekk blir som regel minimale sammenliknet med det som kan spares fordi feil og mangler avdekkes.

 

Gjør riggsjekk selv.

En proffesjonell rigger bør sjekke riggen hvert femte år, men selv burde du også sjekke riggen din jevnlig. Du kan selv se over riggen en gang per sesong i tillegg til en sjekk etter seiling i hardt vær.

Bruk rapporten fra forrige riggsjekk til å følge opp tilstanden på riggen din.