En riggsjekk bør inngå i båtens vedlikehold og gjøre jevnlig av deg selv og en proffesjonell rigger. Her er 5 gode grunner til å ta riggsjekk.

Sikkerhet:

En godt vedlikeholdt rigg kan bidra til bedre ytelse på sjøen. Ved endt riggsjekk kan vi foreslå utbedringer som gir økt seilglede.

Økt levetid

Ved å regelmessig gjøre en riggsjekk kan man avdekke potensielle problemer tidlig og foreta reparasjoner før de utvikler seg til større skader. Dette kan forlenge levetiden på riggen og redusere kostnadene ved reparasjoner.

Seilglede og ytelse

En godt vedlikeholdt rigg kan bidra til bedre ytelse på sjøen. Ved endt riggsjekk kan vi foreslå utbedringer som gir økt seilglede.

Problemfri seilsesong

Seilsesongen i Norge er alt for kort til å ikke kunne bruke båten i perioder. Ved å planlegge service og vedlikehold vil man sikre seg at båten kan brukes når den skal.

Forsikring

Noen forsikringsselskaper kan kreve at en riggsjekk utføres jevnlig for å opprettholde gyldigheten av båtens forsikring. Ved å gjøre en regelmessig riggsjekk kan man sikre at man oppfyller disse kravene og at man har dekning hvis noe uforutsett skulle skje. Vi anbefaler at du sjekker vilkårene i din forsikring.