Backing shell eller coquille har blitt en vanlig måte å feste vantene i masten, og brukes som standard innfestning av blant annet Sparcraft og Z-spars. Det er en fin måte å feste vantene til masten, da kreftene fordeler seg fint i masteprofilet, og kuleterminalen for vantet har god bevegelighet.

Selv om det er en fin måte å feste vant til masten, er det et par ting man må være klar over og obs på ved bruk av disse.

Festeskrue eller popnagle.

De fleste backing shell er levert med festepunkt for popnagle eller skrue. Disse er ment for å holde innfestningen på plass i masten, og at de ikke skal falle ut eller plasseres feil når masten rigges.

  • Bilde er av Sparcraft backing shell. Festehullet er ovalt for at backing shellet skal kunne skli nedover og dermed ta opp kreftene riktig.

Sprekk på grunn av popnagle.

Ulempen med å benytte seg av enten skruen eller popnaglen er at kreftene fra vantet tas opp i skruen eller popnaglen, istedenfor i bunn av backing shellet der de er designet for å gå. Bruk av for eksempel skrue kan føre til sprekk i masteprofilet mellom skruehullet og hullet for backing shell.

  • Bilde viser sprekk mellom popnagle og utskjæring til backing shell. Her holder også sprekken på å utvide seg videre oppover.

Skade på backing shell.

Feilbelastningen ved bruk av skrue eller popnagle fører også til kreftene på backing shell blir på toppen istedenfor bunn, dette kan igjen føre til sprekk i backing shell. Når masten er rigget, vil ikke sprekken være synlig da sprekken vil ligge på innsiden av masteprofilet.

  • Bilde viser sprekk i backing shell som er tatt ut av masten.

Masthead anbefaler.

  • Masthead anbefaler at skrue eller popnagle ikke brukes ved montering av backing shell. Disse skal ligge løst i masten så kreften tas opp i bunn av masteutskjæringen.
  • Backing shell bør inspiseres jevnlig, i de fleste tilfeller betyr det at riggen må ned.
  • Backing shell bør alltid skiftes samtidig med stående rigg.
  • Ved skader i masteprofilet rundt innfestningen bør utvendig forsterkning av masten vurderes.